Ofte stillede spørgsmål

Hvor ofte kan jeg søge?

Du har ret til 2 ugers eller 74 timers selvvalgt uddannelse om året. Du kan søge flere gange på et år, så længe du ikke “overstiger” de 74 timer.

1. januar “nulstilles” din konto, og du kan søge igen.

Hvor meget må et kursus koste?

Der er ikke udarbejdet retningslinjer for hvor meget, der kan søges for.

Kompetenceudvalget forbeholder sig dog ret til at afvise en kursusansøgning, hvis det skønnes, at kurset ikke har den nødvendige kvalitet eller relevans eller udbydes væsentligt billigere af andre aktører, eller hvis kurset hører ind under Ret og Pligt hvor det skønnes, at det er arbejdsgiverens pligt til at efteruddanne sine medarbejdere i relevant uddannelse der kan henføres til medarbejderens arbejdsområde.

Hvordan søger jeg uddannelser, specielt akademiuddannelser der varer flere år?

Akademiuddannelser ansøges pr. modul – dvs. 1 ansøgning pr. modul.

Hvilke rubrikker skal jeg udfylde i ansøgningsskemaet?

Som udgangspunkt skal alt udfyldes, – dog behøver man ikke at skrive sin månedsløn, hvis man ikke søger løngodtgørelse mm.

Hvornår kan jeg forvente svar med afgørelse på min ansøgning?

Du modtager et skriftligt svar på mail ca. 10 hverdage efter modtagelsen af ansøgningen.