Ansøgning

Du kan opnå tilskud til:

  • 85 % dækning af lønnen under selvvalgt uddannelse
  • 100 % dækning af lønnen under aftalt uddannelse
  • Dækning af udgifter til kursusgebyr
  • Kursusmaterialer
  • Transport til og fra kursussted
  • Ophold ved internatkurser

Fra 1. april 2019 er det ikke længere en betingelse, at arbejdsgiveren behøver at trække dig i løn under selvvalgt uddannelse. Det er nu muligt for din arbejdsgiver, at udbetale dig fuld løn under selvvalgt uddannelse og efterfølgende modtage 85% af lønudgifterne fra Fonden.

Det er en god idé at tale med din arbejdsgiver, før du beslutter dig endeligt. I skal nemlig sammen blive enige om tidspunkt, og din arbejdsgiver skal også underskrive din ansøgning.

Når du har besluttet dig for, hvilken uddannelse du vil tage, skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan du finde her: Ansøgningsskema.

Du kan sende din ansøgning via mail til lp@bygud.dk eller pr. post til:

Kompetenceudviklingsfonden DI Dansk Byggeri, HK & TL

Bygmestervej 5, 2.

2400 København NV

Det er Kompetenceudvalget, der i hvert enkelt tilfælde bestemmer, hvilke kurser og uddannelser du kan få godkendt.

Udvalget består af repræsentanter fra DI Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund og HK.

Godkendelser foregår løbende. Når du har sendt din ansøgning, kan du regne med at få svar inden for ca. 10 arbejdsdage.

Pr. 1. januar 2014 er det ikke længere muligt at søge om refusion af kursusudgifter mm. til kurser man allerede har deltaget i. Alle ansøgninger skal derfor behandles af Kompetenceudviklingsfonden inden man deltager i kurset. Derfor er det en god idé at indsende ansøgningsskemaet i god tid.

Når du ansøger Kompetenceudviklingsfonden, skal der altid vedlægges en kursusbeskrivelse.

Alle ansøgere der søger om løngodtgørelse SKAL først forsøge at søge om VEU eller SVU godtgørelse. Herefter kan Fonden supplere op til de 85 % løndækning.

Hvis man ikke er berettiget til VEU eller SVU kan fonden yde løngodtgørelse.

Læs mere på www.svu.dk eller www.veug.dk

Vær opmærksom på at få udfyldt ansøgningsskemaet rigtigt, da det ellers kan forhale en evt. godkendelsesprocedure. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du har udfyldt skemaet korrekt, kan du altid ringe til os på 35 87 87 87.

I forhold til søgning af kost og logi (ophold), gælder følgende:

Hvis man under uddannelsen er indkvarteret uden for bopælen, har man ret til tilskud til kost og logi.

Retten til indkvartering gælder, hvis der er mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at man er indkvarteret uden for bopælen. Der kan udbetales et samlet tilskud for kost og logi på op til 500 kroner pr. overnatning.

Du kan læse mere om regler og satser for tilskud til kost og logi på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fra 2016 støtter Fonden ikke længere seminarer tilrettelagt af virksomheden.

Oplysninger i ansøgningen behandles iht. lov om behandling af personoplysninger. Sagsbehandlingen ifm.ansøgningen registreres elektronisk og slettes efter 5 år. Hvis du mener at behandlingen af dine oplysninger i ansøgningen er i strid med persondataforordningen, kan du klage til Datatilsynet.