Sådan søger du

Når du skal søge om tilskud til dækning af lønnen under uddannelse, kursusgebyr, kursusmaterialer, transport til og fra kursussted og evt. ophold ved internatkurser, skal du blot følge nedenstående anvisninger og dowloade ansøgningskemaet.

Tilskud til dækning af løn under uddannelse

  1. Aftal med din arbejdsgiver, hvilken uddannelse eller kursus du vil tage og hvornår. Fonden skal have modtaget godkendt ansøgning mindst 10 arbejdsdage inden kursusstart.
  2. Udfyld elektronisk skema, som du åbner her – du skal bruge MitID.
    Der skal vedhæftes kursusbeskrivelse. Ansøgningen kan ikke ses, når den er indsendt, så gem eventuelt en kopi ved at trykke Ctrl P og vælg gem som PDF.
  3. Når du har sendt ansøgningen, vil din arbejdsgiver modtage en mail om at godkende ansøgningen. Når din arbejdsgiver har godkendt, sendes din ansøgning til fonden. Send ansøgningen i god tid inden uddannelse- eller kursusstart.

Kompetenceudviklingsfondens sekretariat betjenes af Rie Nortoft hos Byggeriets Uddannelser. Eventuelle spørgsmål kan sendes til rno@bygud.dk.

Postadresse
Kompetenceudviklingsfonden
DI, HK Privat og TL – byggeriets område
Bygmestervej 5, 2.
2400 København NV

Det skal du være opmærksom på, inden du søger om tilskud:

Ifht. løntabsdækning

Hvis du er berettiget til at få VEU-godtgørelse (støtte til erhvervsrettet efter- og videreuddannelse for voksne) eller SVU-godtgørelse (Statens Voksenuddannelsesstøtte), skal du først søge om dette, inden du søger om lønkompensation fra denne kompetenceudviklingsfond. Får du udbetalt VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse, trækkes denne nemlig fra  lønkompensationen, som denne kompetenceudviklingsfond kan give dig.

Læs mere om, hvornår du er berettiget til VEU-godtgørelse på www.veug.dk, og hvornår du er berettiget til SVU-godtgørelse på www.svu.dk.

Husk også, at faglærte og ufaglærte medarbejdere, som ønsker at tage en akademi- eller diplomuddannelse kan søge VEU-omstillingsfonden om at få op til 10.000 kr. årligt til uddannelsen. Det kan du læse mere om på www.ufm.dk (Søg på VEU-omstillingsfond).

Ift. kost og logi:

Du har ret til tilskud til kost og logi, hvis du skal indkvarteres uden for bopælen under uddannelsen. Det gælder dog kun, hvis der er mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at man er indkvarteret uden for bopælen. Der kan udbetales et samlet tilskud for kost og logi på op til 500 kroner pr. overnatning.

NB: Oplysninger i din ansøgning til fonden behandles iht. lov om behandling af personoplysninger. Sagsbehandlingen ifm. ansøgningen registreres elektronisk og slettes efter 5 år. Hvis du mener at behandlingen af dine oplysninger i ansøgningen er i strid med persondataforordningen, kan du klage til Datatilsynet.