Sådan planlægger du

– din kompetenceudvikling er vigtig

Selvvalgt uddannelse:

Gør det til en god vane at tage et uddannelseseftersyn en gang om året.
For kompetenceudvikling er vigtigt. Den giver dig mulighed for at byde ind på nye opgaver og ruster dig til fremtidens arbejdsmarked.

Begynd med at sætte ord på, hvad du ønsker at blive bedre til i forhold til dit arbejdsliv:

 • Vil du gerne have nye opgaver i din virksomhed?
 • Vil du gøre dig klar til at lande et job i en anden virksomhed?
 • Vil du finde ny viden og energi til de opgaver, du allerede trives godt med?
 • Hvordan kan kompetenceudvikling og efteruddannelse være en hjælp her?

Du kan bruge op til 10 dage om året på selvvalgt uddannelse og op til 20 dage, hvis du vil i gang med aftalt uddannelse.

Vil du i gang med et modul på akademi- eller diplomniveau, skal du typisk forvente at bruge ca. 1 dag om ugen til undervisning og 1 dag til forberedelse i perioden, som typisk har en varighed i op til 9 uger.

En fuld akademi- eller diplomuddannelse består af 6 moduler, og hvert modul afsluttes med en opgave og eksamen.

Vil du tage et eller flere moduler, skal du søge selvvalgt uddannelse.

Vil du tage en fuld uddannelse, kan det gøres over 3 år. Du skal søge via aftalt uddannelse.

Kurserne har typisk en varighed på 1-5 dage og afsluttes med en test eller prøve. Alle AMU-kurser er kompetencegivende og giver et uddannelsesbevis. Kurser tages via selvvalgt uddannelse.

 kurseruddannelse
Tids-forbrug
 • Kortere forløb typisk fra 1-5 dages varighed
 • Minimalt hjemmearbejde
 • Afsluttes med test eller prøve
 • Undervisning 1 dag ugentligt i perioden
 • Ca. 7,5 timers ugentligt hjemmearbejde
 • Afsluttes med eksamen
udbytte
 • Konkret værktøj til dagligdagen
 • Hurtig opdatering/ajourføring af viden
 • Formel kompetencegivende efter-videreuddannelse
 • Moduler kan samles til en fuld uddannelse på akademi- eller diplomniveau indenfor 6 år

Når du har afklaret dine ønsker og forventninger til uddannelse, er det tid til at researche.

På www.voksenuddannelse.dk kan du tage en guide, der viser, det naturlige næste skridt ud fra dit nuværende uddannelsesniveau. Derudover kan du få information om efter- og videreuddannelser og deres indhold, på de forskellige niveauer samt hvor de udbydes.

www.bygovenpå.dk kan du søge på akademi- og diplomuddannelser i hele landet.

www.amukurs.dk kan du søge på AMU-kurser i hele landet.

Har du brug for sparring – kontakt din fagforening! Teknisk Landsforbund tlf. 3343 6500 HK Privat: hkprivat-uddannelse@hk.dk og vi hjælper dig videre.

Sørg for, at dine mål for kompetenceudvikling er udfordrende, samtidig med at de er realistiske og motiverende.

Tal med din leder om, hvordan dit uddannelsesforløb kan tilpasses dit arbejde.

Tak en snak med dem derhjemme, om hvordan du får passet uddannelse og især forberedelsestid ind i hverdagen.

Det kan også være god idé at involvere dine kolleger og fortælle om den uddannelse, du skal i gang med.

Tal også med din leder om, hvordan du kan sætte dine nye kompetencer i spil, når du er tilbage.

Tilbyd også at formidle din nye viden til dine kolleger, fx ved hjælp af korte oplæg, så kollegerne får glæde af dit uddannelsesforløb.

Det kan være, at et oplæg fra dig giver andre lyst til at tage på uddannelse!

Her er nogle af de almindeligste barrierer for at tage uddannelse:

 • Det er stor overvindelse at skulle tilbage på skolebænken.
 • Det kan være svært at prioritere tid mellem det, der skal nås på arbejdspladsen og det derhjemme.
 • Det kan føles utrygt at gå i gang med uddannelse. Fx hvis det er længe siden.
 • Kursusoversigten og uddannelsessystemet kan virke uoverskuelig.
 • Hvad betyder det økonomisk? Heldigvis har du en kompetencefond.
 • Hvad med kollegerne og de arbejdsopgaver, der skal nås.
 • Hvorfor skal jeg uddanne mig? Jeg er god til mit arbejde.

Se informationspjecen: Planlægger du ikke også din ferie i god tid? 

Er du i tvivl om, hvordan du skal planlægge din efteruddannelse – så kontakt din fagforening!

Teknisk Landsforbund: tlf. 3343 6500
HK Privat: hkprivat-uddannelse@hk.dk
og vi hjælper dig videre.

Bente Domino

Kontorassistent, CRH Concrete
Tager akademiuddannelse i kommunikation og formidling.

Cathrin Wehner Rasmussen

Byggekoordinator og arbejdsmiljøkoordinator, Nem Byg
Tager akademiuddannelse i ledelse.

Planlægning af efteruddannelse

Hvordan får man snakket med chefen om sine ønsker, hvordan får man styr på økonomien og hvordan er det at være på skolebænken igen? Se de små videoklip om hvordan Bente og Cathrin har håndteret disse barrierer.