Afregning

Når kurset er afsluttet indsendes dokumentation for, at du har gennemført kurset/uddannelsen – typisk en kopi af kursusbeviset. Hvis du har søgt transporttilskud indsendes kørselsregnskab eller kopi af billet. Hvis du har søgt om at få dækket kursusmaterialer, indsendes også dokumentation for disse udgifter. Du skal være opmærksom på, at der (af praktiske årsager) også afregnes med din virksomhed, hvis du har søgt om løntabsgodtgørelse.

I forbindelse med afregning skal det oplyses, at Kompetenceudviklingsfonden IKKE betaler moms af kursusgebyr, materialer, kørsel og løngodtgørelse.

Vi betaler beløbet som er forhåndsgodkendt.

Det er normalt den virksomhed du er ansat i der afregner med os.

Vi betaler ikke en faktura fra kursusudbyderen til din virksomhed.

Du kan altså ikke bare sende den faktura videre som du har modtaget fra kursusudbyderen.