Afregning

Virksomhed og medarbejder bør have en god og tillidsfuld dialog om kompetenceudvikling, men det er medarbejderen, der personligt ansøger Kompetenceudviklingsfonden om tilskud til selvvalgt eller aftalt uddannelse.

Når det gælder udbetaling af tilskud, så afregner fonden alene med virksomheden. Det er dermed en forudsætning for tilskud, at der kan afregnes med virksomheden, da fonden ikke kan afregne direkte med medarbejderen.

Medarbejderens rolle er at træffe aftale med sin arbejdsgiver om uddannelse. Derefter udfylder medarbejderen ansøgningsskema og sender det til Kompetenceudviklingsfonden. Medarbejderen sender ligeledes kursusbevis til Kompetenceudviklingsfonden efter afsluttet kursus.

Virksomhedens rolle er at træffe aftale om uddannelse med medarbejderen og har udgiften for medarbejderens kursus mv. Efter afsluttet kursus opgør virksomheden udgifterne til medarbejderens uddannelse (løn, transport, materialer, ophold og kursusgebyr) og fremsender faktura til Kompetenceudviklingsfonden.

Når kurset derfor er afsluttet indsender du dokumentation for, at du har gennemført kurset/uddannelsen.

Hvis du har søgt transporttilskud indsendes kørselsregnskab eller kopi af billet. Hvis du har søgt om at få dækket kursusmaterialer, indsendes ligeledes dokumentation for disse udgifter.

I forbindelse med afregning skal det oplyses, at Kompetenceudviklingsfonden IKKE betaler moms af kursusgebyr, materialer, kørsel og løntabsgodtgørelse.

Vi betaler beløbet som er forhåndsgodkendt.

Vi betaler ikke en faktura fra kursusudbyderen til din virksomhed. Du/I kan altså ikke bare sende den faktura videre som du/I har modtaget fra kursusudbyderen. Din virksomhed skal efter endt kursus viderefakturere kursusgebyret til Fonden, således at det er din virksomhed der er afsender på fakturaen.