Ofte stillede spørgsmål

Du har ret til 2 ugers eller 74 timers selvvalgt uddannelse om året. Du kan søge flere gange på et år, så længe du ikke “overstiger” de 74 timer.

Du kan ikke søge om tilskud til selvvalgt uddannelse og aftalt uddannelse inden for samme kalenderår.

Der er ikke udarbejdet retningslinjer for hvor meget, der kan søges for.

Kompetenceudvalget forbeholder sig dog ret til at afvise en kursusansøgning, hvis det skønnes, at kurset ikke har den nødvendige kvalitet eller relevans eller udbydes væsentligt billigere af andre aktører, eller hvis kurset hører ind under Ret og Pligt, hvor det skønnes, at det er arbejdsgiverens pligt til at efteruddanne sine medarbejdere i relevant uddannelse, der kan henføres til medarbejderens arbejdsområde.

Akademiuddannelser ansøges pr. modul – dvs. 1 ansøgning pr. modul.

Som udgangspunkt skal alt udfyldes – dog behøver man ikke at skrive sin månedsløn, hvis man ikke søger løngodtgørelse mm.

Bestyrelsen sagsbehandler hver 14. dag, og du vil få svar hurtigst derefter.