Udtalelse af Marianne Dahm Sneholm Hansen

marianne-portraet-nr-2-november-2015Økonomi og IT ansvarlig i Tømrer- og snedkerfirmaet Knud Færgegaards Eftf. A/S.

De sidste 18 år har min mand og jeg drevet en tømrer- og snedkervirksomhed i Rønnede. Vi har været mellem 15 og 20 ansatte, 2-3 på kontoret og resten “i marken”.

Jeg har i alle årene haft ansvar for økonomi incl. kontakt til bank, forsikring, advokat og revisor, IT, sekretærfunktionen og medarbejdere for så vidt angår løn, pension, arbejdstøj, fester og alt “det bløde”. I en ejer ledet virksomhed som vores, har vi mange forskellige roller og opgaver,- alle af vidt forskellig karakter. Det har også betydet, at jeg ind imellem har været nødt til at håndtere eller støtte medarbejdere, når de har haft udfordringer i både deres arbejdsliv og privatliv. Gennem tiden har vi afholdt mange medarbejdermøder og jeg har nogen gange savnet metoder og værktøjer til at sikre, at vi fik håndteret vores medarbejdere på den bedst mulige måde i mødesituationerne.

Jeg har fået støtte fra Kompetenceudviklingsfonden Dansk Byggeri, HK & TL til:

* Life- og business coachuddannelse hos Manning Inspire

* Stressvejlederuddannelse hos Life Consulting.dk i Roskilde

Begge uddannelser har givet mig gode og særdeles brugbare værktøjer, som jeg bevidst og ubevidst nu bruger både i dagligdagen og i pressede situationer på arbejdet, i foreningslivet og i privatlivet. Værktøjerne, spørgeteknikker og viden om især stress, har betydet at jeg føler, at jeg langt bedre får “det hele med” når jeg er i samtale med mennesker og på den måde langt bedre både støtter og motiverer andre.

Ydermere har begge uddannelser givet mig så meget blod på tanden, at jeg har startet min egen virksomhed ved siden af vores fælles tømrer- og snedkervirksomhed. Jeg er i gang i det små og har en kunde som jeg laver sekretær, event og bogholderiarbejde for.

Det kan godt være lidt stramt, at finde den fornødne økonomi til kurser i vores virksomhed, -især under den økonomiske nedtur fra 2008 og fremad og uden støtten fra Kompetenceudviklingsfonden Dansk Byggeri, HK & TL, havde jeg ikke kunnet uddanne mig. Det har givet mig blod på tanden, super gode værktøjer og en identitet som jeg tvivler på ellers ville være kommet.

Jeg er meget taknemmelig for støtten og kan kun varmt anbefale, at man søger Kompetenceudviklingsfonden Dansk Byggeri, HK & TL.