Interview med Kate Speiermann

Administrativ medarbejder, Byggeriets Uddannelser

Kate har fået større fagligt perspektiv i sin hverdag.

Kate har flere gange benyttet sig af Kompetenceudviklingsfonden, senest i forbindelse med et kursus i avanceret brug af PDF.

Kate ser Kompetenceudviklingsfonden som en god måde at vedligeholde og udbygge sine kompetencer på.

” For mig har det været givtigt at få mulighed for at dygtiggøre mig inden for et område, som har min store interesse, men som ikke er omfattet af min nuværende jobbeskrivelse”.

“Kurser der er fagligt relevante, men som ligger uden for ens definerede arbejdsområde, er ofte ikke med i arbejdsgiverens uddannelsespulje. Derfor er Kompetenceudviklingsfonden en god mulighed for at få støtte til selvvalgt uddannelse. For mig har det været en måde at blive klædt på til at imødekomme fremtidens digitale krav i mit job og en mulighed for at kunne handle mere proaktivt i forhold til nye opgaver”.

Kate har bl.a. været på følgende kurser:

* Adobe InDesign

* Online PDF dokumenter