Er du arbejdsgiver?

Alle virksomheder, som har tegnet overenskomst med DI/Teknisk Landsforbund og DI/HK Privat på byggeriets område indbetaler årligt 520 kr. pr. medarbejder til denne kompetenceudviklingsfond.

Samme overenskomst betyder, at dine medarbejdere optjener ret til 10 dages uddannelse om året

Medarbejderen har ret til selv at vælge sin uddannelse (selvvalgt uddannelse), men I kan også gøre det sammen og bruge ordningen aftalt uddannelse, som giver ret til 20 uddannelsesdage om året.

Sådan kan du hjælpe dine medarbejdere
Gå aktivt ind i planlægning af dine medarbejderes uddannelse, så alle ikke skal afsted på samme tid.

Kontakt DI eller en af de lokale erhvervsskoler eller erhvervsakademier, hvis du har brug for en guide til at fortælle mere om økonomi, planlægning og muligheder for efteruddannelse.

Tilbyd gerne dine medarbejdere at søge denne kompetenceudviklingsfond om evt. løntabsgodtgørelse og tilskud til den uddannelse, de vil på og derefter tilmelde dem den relevante uddannelse og stå for afregning med fonden. Det kan motivere flere af dine medarbejdere til at tage efteruddannelse, hvis de ikke skal stå for det administrative selv.

Sådan gør du i forhold til ansøgning og afregning.

Når flere på samme virksomhed ønsker samme uddannelse
Fonden yder som hovedregel kun støtte til individuelle tilrettelagte uddannelses- eller kursusforløb. Men hvis virksomheden har lagt en fælles uddannelses- og kompetenceplan for en gruppe eller alle medarbejdere, kan virksomheden henvise til, at det er ”virksomhedsplanlagt uddannelse” og søge om tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer og transportudgifter (dog ikke lønudgifter). Virksomheden kan dog kun opnå støtte, hvis kurset varetages af en offentlig ansat underviser, og samtidig er det et krav, at undervisningen ligger indenfor rammerne af AMU eller Akademi.

Fonden støtter ikke private kurser som virksomhedsplanlagt undervisning. 

Hvordan gør arbejdsgiveren?

Claus Knudsen

Group HR Manager for CRH Concrete AS

Afspil video