Dine uddannelsesmuligheder

Hvis du arbejder på en virksomhed, der er dækket af overenskomsten DI/Teknisk Landsforbund og DI/HK Privat på byggeriets område, er du havnet på den helt rigtige hjemmeside.

De uddannelsesrettigheder som du har igennem denne fond, er rettigheder, som DI Byggeri, HK Privat og Teknisk Landsforbund har forhandlet sig frem til og fastlagt i vores overenskomster, som vi forhandler om hvert tredje år. Det er rettigheder på linje med andre rettigheder fx fritvalgskonto, pension og ferie.

Hvert år får du ti uddannelsesdage. Prøv at sammenligne din ret til de ti uddannelsesdage om året med dine ferierettigheder. Mange bruger ikke deres uddannelsesrettigheder fordi de har travlt, men selvom du har travlt, gætter vi på, at du husker at afholde din ferie. Tænk på det på samme måde!

Du kan efteruddanne dig og få tilskud på to forskellige måder:

Ideen med selvvalgt uddannelse er, at du har mulighed for, løbende at dygtiggøre dig. Det vil dels gøre det muligt for dig at påtage dig nye spændende opgaver i din virksomhed, eller gøre det nemmere at lande et spændende job i en anden virksomhed. Det er dig der bestemmer hvilken retning du vil gå og hvilke kurser eller uddannelsesforløb du vil tage.

Du vælger helt selv, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, du vil tage, hvis du søger ordningen ”selvvalgt uddannelse”. Det skal bare være inden for dit nuværende brancheområde, og så får du som udgangspunkt ikke tilskud til private uddannelser og kurser, hvis der findes tilsvarende tilbud på en offentlig uddannelsesinstitution.
Du skal have været ansat i virksomheden i seks måneder for at have ret til 10 dages selvvalgt uddannelse om året.

Du kan få støtte til:

  • 100 % lønkompensation (Pr. 1. marts 2023 får du 100 % af din normale løn udbetalt under uddannelsen)
  • Kursusgebyr
  • Kursusmaterialer
  • Transportudgifter
  • Ophold ved internatkurser

NB: Fra 1. april 2019 er det ikke længere en betingelse, at arbejdsgiveren trækker dig i løn under selvvalgt uddannelse. Nu siger overenskomsten nemlig, at din arbejdsgiver kan udbetale dig fuld løn og blot efterfølgende modtage 100% af lønudgifterne fra kompetenceudviklingsfonden.

Når du er studerende/elev:
Som studerende eller elev kan du også søge om støtte til uddannelse i fritiden på samme måde som andre medarbejdere dækket af overenskomsten. Du skal bare have været ansat i virksomheden i minimum seks måneder (inkl. skoleophold).

Når du er ledig:
Som ledig kan du ikke søge støtte til uddannelse gennem fonden.

Aftalt uddannelse er et forløb, som du aftaler med din arbejdsgiver. Hvis du har brug for et uddannelsesløft og gerne vil tage en hel akademi- eller diplomuddannelse, laver I her sammen en plan, så du kan tage en fuld uddannelse over tre år, modul for modul. Du kan tage to 10 ECTS-moduler om året, hvilket svarer til cirka 20 arbejdsdage om året.

Når du er i gang med et forløb om aftalt uddannelse, kan du ikke samtidig tage selvvalgt uddannelse.

Du kan få støtte til:

  • 100 % lønkompensation (Så du får 100 % af din normale løn udbetalt under uddannelsen)
  • Kursusgebyr
  • Kursusmaterialer
  • Transportudgifter
  • Ophold ved internatkurser

NB: Du kan ikke få tilskud til både selvvalgt uddannelse og aftalt uddannelse inden for samme kalenderår.