Om

Selvvalgt uddannelse

Din overenskomst giver dig mulighed for at tage på uddannelse i 2 uger hvert år. Du kan uddanne dig i arbejdstiden – det er næsten gratis, og du vælger selv, hvad du vil uddanne dig til inden for dit område; derfor kalder vi det selvvalgt uddannelse.

Er du omfattet af overenskomsten mellem DI Dansk Byggeri og enten Teknisk Landsforbund eller HK Privat, og har du minimum været ansat i virksomheden i 6 måneder, kan du søge om at få dækket udgifterne ved deltagelse i efter- og videreuddannelse. Der kan ydes tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter mv.) og tilskud til delvis dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelsen. Løntilskud, inkl. evt. offentlig løntabsgodtgørelse, kan højest udgøre 85 % af den enkelte medarbejders sædvanlige tidløn.

Studerende/elever har efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed (inkl. skoleophold) ret til at søge om støtte. Støtten ydes til deltagelse i fritidsuddannelse i samme omfang og på samme vilkår som øvrige medarbejdere under overenskomsten.  

Ledige kan ikke søge støtte til uddannelse gennem Fonden.

Aftalt uddannelse

Fra 1. september 2017 er det muligt at søge om aftalt uddannelse.

Det betyder, at du sammen med din arbejdsgiver udarbejder en uddannelsesplan med henblik på at tage en hel akademi- eller diplomuddannelse. Se hvilke under punktet Positivliste.

Du har mulighed for at tage to 10 ECTS moduler om året, svarende til ca. 20 dage, altså dobbelt så mange dage som på selvvalgt uddannelse. Du får fuld løn af din arbejdsgiver, der får udbetalt lønkompensation fra fonden.

Du kan ikke bruge selvvalgt uddannelse samtidig med aftalt uddannelse.

VEU – omstillingsfond

Fra 2018 kan du søge VEU – omstillingsfonden. Der er mulighed for at søge op til 10.000 kr. årligt. Omstillingsfonden søges gennem uddannelsesstedet og gives efter “først til mølle” princippet. Omstillingsfonden kan kun søges ved akademi- og diplomuddannelser og kun til faglærte og ufaglærte medarbejdere. Læs mere på www.ufm.dk VEU-omstillingsfond.

Kompetenceudvalget består af repræsentanter fra DI Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund og HK Privat.

Kompetenceudviklingsfonden sekretariatsbetjenes af Byggeriets Uddannelser v/Linda Plougmann – lp@bygud.dk