Om

Din overenskomst giver dig mulighed for at tage på uddannelse i 2 uger hvert år. Du kan uddanne dig i arbejdstiden – det er næsten gratis, og du vælger selv, hvad du vil uddanne dig til inden for dit område; derfor kalder vi det selvvalgt uddannelse.

Er du omfattet af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og enten Teknisk Landsforbund eller HK Privat, og har du minimum været ansat i virksomheden i 6 måneder, kan du søge om at få dækket udgifterne ved deltagelse i efter- og videreuddannelse. Der kan ydes tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter mv.) og tilskud til delvis dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelsen. Løntilskud, inkl. evt. offentlig løntabsgodtgørelse, kan højest udgøre 85 % af den enkelte medarbejders sædvanlige tidløn.

Studerende/elever har efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed (inkl. skoleophold) ret til at søge om støtte. Støtten ydes til deltagelse i fritidsuddannelse i samme omfang og på samme vilkår som øvrige medarbejdere under overenskomsten.  

Ledige kan ikke søge støtte til uddannelse gennem Fonden.

Kompetenceudvalget består af repræsentanter fra Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund og HK Privat.